Som una nova forma de col·laboració entre els empresaris, comerciants i professionals de Xàtiva, estem units per a una millor promoció i desenvolupament econòmic de la nostra ciutat. Ens bolquem amb les diferents activitats econòmiques i empresarials de Xàtiva, comercial, turística, industrial i professional, i desenvolupem accions que fomenten el seu creixement. El model estarà basat en la participació i col·laboració dels seus integrants. Pretenem ser una entitat professional, preparada i adaptada als nous reptes que se’ns plantegen, tant individualment com a empresaris i agrupació col·lectiva. Reptes que ha de situar a la nostra ciutat en l’excel·lència dels serveis comercials,turístics i professionals. Els nostres objectius generals son solucionar problemes immediats i a curt termini, però no deixem de vore on volem arrivar amb temps i el treball constant.

Comerç

Treballarem amb una divisió per barris o districtes de la ciutat. Cada zona delimitada de Xàtiva tindrà la seua pròpia organització interna dins de la nova entidad.se treballarà per a aconseguir els fons suficients per als nostres projectes de les diferents administracions: local, autonòmica, nacional i europea.

Professionals

Treballarem amb una divisió sectors. Cada professional tindrà la seua pròpia autonomia. Es realitzaran ponències i actuacions especifiques per als professionals, ja que funcionen diferent del comerç i té altres necessitats.

Hostaleria

La nostra hostaleria ofereix una gran varietat de productes, bars, restaurants i cafeteries formen part d’aquest apartat. Treballem en campanyes d’oci i també els ajudem a formar-se en les competències que han de tenir.